Kjære kunde

Ledpro har byttet navn til Inlys. Vi fortsetter å tilby den samme innovative belysningen under vårt nye navn. Takk for at du følger med på vår reise!

Vi ønsker deg en strålende dag! :)

Abonner på vårt nyhetsbrev

20% rabatt

på ditt neste kjøp!

Abonner på vårt nyhetsbrev og motta ditt velkomsttilbud, produktnyheter, tilbud, guider og mye mer. 

Vilkår og betingelser

Forskrift om elektrisk utstyr

Jf. paragraf 21 i forskrift om elektrisk utstyr er vi pliktig til å informere om at installasjonsmateriell i fast elektrisk anlegg alltid skal installeres av en autorisert installasjonsvirksomhet. Unntakene er elektrisk materiell som forbruker lovlig kan installere selv, samt elektrisk materiell ment for bruk i faste teleinstallasjoner.

Spesielle fagkvalifikasjoner ved kjøp av elektrisk materiell hos Inlys er ikke påkrevd. Samtlige av våre produkter tilfredsstiller alle krav til sikkerhet, forutsatt at bruk, vedlikehold og plassering følger anvisningene fra produsenten.

Alt installasjonsarbeid må være utført av en autorisert installasjonsvirksomhet, i henhold til veiledning og med hensyn til forholdsregler og begrensninger, dersom garantier skal være gjeldende.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. Alle betalinger gjort med kredittkort, debetkort eller faktura gjøres gjennom vår betalingsleverandør Klarna eller Vipps.

Garantier og erstatningsansvar

Inlys fraskriver seg alt ansvar for hendelser som har ført til personskader, uavhengig av skadens karakter. Unntakene er der hvor skadene skyldes grov uaktsomhet eller tilsiktet vanskjøtsel.  Feil eller unøyaktigheter i informasjonen kan forekomme, selv om den må antas å være riktig.

Priser og produktbeskrivelser

Kampanjer og tilbud som viser førpris er beregnet fra produktenes ordinærpris på gjeldende tidspunkt. Dette gjelder uavhengig av om disse vises i form av prosent eller rabatt i kroner.

Manuell eller automatisk bruk av kampanje/rabattkoder kan oppheve andre kampanjer og tilbud, det kan heller ikke benyttes mer enn en rabattkode per bestilling eller kjøp. Produkter som ikke er en del av kampanjer, eller som ikke rabatteres, vil være merket med «nettopris».

Prisene oppgitt i nettbutikken for privatpersoner er inkludert merverdiavgift. Den totale kjøpskostnaden, med spesifisering av hvert enkelt element, skal oppgis i bestillingsløsningen. Dette inkluderer avgifter som mva. og toll samt leveringskostnader som porto, frakt, emballasje og fakturagebyr.

Alle produktene på vår hjemmeside vises med de priser og betingelser som er gjeldende til enhver tid.  Det kan derfor forekomme at priser oppgitt i kampanjer og tilbud ikke stemmer overens med de som er oppgitt i annonser og lenker. I slike tilfeller skyldes det som oftest at tidligere publisert kampanje eller tilbud ikke lenger gjelder, noe som ikke nødvendigvis fremgår gjennom for eksempel deling i sosiale medier. Tidsforsinkelse på annonsørers oppdatering av priser og betingelser vil også kunne gi slikt avvik. Prisene oppgitt på vår hjemmeside vil i enkelte tilfeller også kunne variere fra priser oppgitt av vårt ordrekontor.

 Ved kjøp av pakker, det vil si produkter bestående av to – eller flere produkter som selges separat kan vi oppgi hva du sparer sammenlignet med å kjøpe disse produktene hver for seg. Summen beregnes ut fra gjeldende pris ved separat kjøp av produktene. Vær oppmerksom på at beskrivelsen «komplett» eller «komplette» i pakkeløsningen ikke er dekkende under alle forhold eller i alle installasjoner.

Vi tar forbehold om feil i pris og produktbeskrivelse, samt at enkelte produkter kan vises i annen farge eller utførelse og således avvike fra bildet. Vær også oppmerksom på at produktene kan være avbildet i et miljø hvor ikke alle elementene medfølger.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres til adressen kjøperen har opplyst om under bestillingen, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Inlys fraskriver seg alle erstatningskrav knyttet til direkte og indirekte økonomiske tap som følge av forsinket – eller feil leveranse. Dette gjelder uavhengig av leveringsmetode, også der kunden ønsker å hente varene selv ved vårt hentepunkt. Transportørens dekningsområde gjelder fra nærmeste lokasjon varen er bestilt og fram til leveringsadressen. All levering på adresse er betinget av dette, med eller uten leveringsgaranti.

Inlys er ikke ansvarlig for innhold på nettsider som drives av tredjepart, og kan derfor ikke stilles til ansvar for alle lenker fra disse.

Angrefrist/Retur

Fornøyde kunder er det beste vi vet. Vi tilbyr derfor 30 dagers returrett ved kjøp i vår nettbutikk. 30 dagers returrett gir deg bedre tid til å bestemme om varen var rett for deg. 30 dager telles fra ordren ble mottatt av oss. Ønsker du å returnere varene skal du benytte vårt returskjema som du finner på vår side for retur. Ved benyttelse av angreretten skal varen returneres ubrukt og uskadd i sin originale emballasje. Kunden vil få refundert kjøpsprisen minus frakt/returkostnader, som forbrukeren skal stå for (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). I henhold til Angrerettloven er det ikke angrerett for spesialtilpassede produkter som er bestilt spesielt for kunden.

Dersom du ønsker å returnere varer utover fristen på 30 dager, kan dette kun skje etter avtale med Inlys. Kontakt kundeservice.

Full kreditering eller ombytting kan kreves i de tilfeller varer innehar feil eller er feil ekspedert. Reklamasjon vedrørende dette eller transportskader vil ikke medføre erstatning dersom dette meddeles vårt kundesenter senere enn fem dager etter varemottak. Transportøren skal opplyses om all reklamasjon ved synlige skader på gods, som også skal anmerkes i fraktbrevet.

Ordre og varenummer skal opplyses ved all retur. Du finner denne informasjonen i din ordrebekreftelse.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget, eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren(Inlys ) bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende produkt. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Risikoen for varen 

I det varen er overtatt av kjøperen, i henhold til avtalen, overdras også risikoen for varen til kjøper. Risiko for tap eller skader som skyldes egenskaper ved varen er kjøperens dersom kjøper har unnlatt å overta varen som er stilt til rådighet etter leveringstid og avtale.

Ikke mottatt / hentet ordre

Uavhentede pakker på leveringsadresse, eller mottaker som ikke er tilgjengelig ved levering av bestilling, medfører debitering av kostnadene som oppstår.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Fri frakt for ordre over kr. 999,-

Dersom den totale ordresummen overstiger kr. 999,- tilbyr vi til deg som er privatperson fri frakt.

Prisgaranti – alltid lave priser!

Hos oss skal du være trygg på at du som privat forbruker alltid vil få de beste prisene. Vår prisgaranti er din garanti for et godt kjøp. Dersom du kan dokumentere at samme produkt (samme produsent og modell) selges til lavere pris et annet sted gir vi deg samme pris og refunderer prisforskjellen.

Forutsetninger for prisgarantien er at produktene er annonsert, er tilgjengelig på lager, samt mulig å skaffe til nevnte pris hos konkurrenten når handelen finner sted. For netthandel gjelder sammenligning med annen netthandel, og fysiske utsalgssteder mot andre slike innenfor samme landsdel.

Prisgarantien kan først gjøres gjeldende etter gjennomført kjøp og mottatt betaling. Bestillingsvarer omfattes ikke av garantien. Utbetalte prisgarantier vil fratrekkes ved kreditering eller utbetaling dersom angreretten benyttes og varen returneres.

Kopirett

© Kopirett Inlys . Med forbehold om alle rettigheter. Alt innhold på Inlys sine nettsider er underlagt lov om opphavsrett, samt andre lover om beskyttelse av intellektuell eiendom. Dette inkluderer tekst, bilder, grafikk, videofiler, lydfiler og filer med animasjon. Kopi for distribusjon eller kommersiell bruk av dette er ikke tillatt, og spesiell godkjenning er nødvendig dersom dette skal modifiseres eller publiseres på andre nettsteder. Bilder der opphavsrettighetene tilhører tredjepart kan forekomme på enkelte av Inlys sine nettsteder.

Din handlekurv