Kjære kunde!

Ledpro har byttet navn til Inlys. Vi fortsetter å tilby den samme innovative belysningen under vårt nye navn. Takk for at du følger med på vår reise!

Vi ønsker deg en strålende dag! :)

Abonner på vårt nyhetsbrev

20% rabatt

på ditt neste kjøp!

Abonner på vårt nyhetsbrev og motta ditt velkomsttilbud, produktnyheter, tilbud, guider og mye mer. 

BÆREKRAFT

Bærekraft og åpenhet i fokus

Vi er forpliktet til å implementere en helhetlig og bærekraftig forretningspraksis som tar hensyn til mennesker, samfunn og miljø. Vår visjon er å sikre at dagens generasjoner får oppfylt sine behov, samtidig som vi tar hensyn til fremtidige generasjoners mulighet til å oppfylle sine egne behov. Vi tror på en langsiktig tilnærming som ivaretar kommende generasjoners ressurser og livskvalitet.

Norlux/Inlys er stolt over å ha oppnådd Miljøfyrtårn-sertifisering fra 2020, som anerkjenner vårt engasjement for en bærekraftig praksis. I tillegg har vi vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2022, noe som tydeliggjør vårt ønske om å være en etisk og samfunnsansvarlig aktør.

Som en del av Norlux fungerer vi som pålitelige rådgivere, samarbeidspartnere og leverandører av innovative belysningsløsninger for nåværende og fremtidige behov. Vi er overbevist om at belysning spiller en viktig rolle i reisen mot bærekraft. Ved å utnytte ny teknologi og design for å redusere energiforbruket, bidrar vi til å redusere klimagassutslippene og fremme en mer energieffektiv praksis. Videre jobber vi kontinuerlig med å utvikle og tilby miljøvennlige belysningsalternativer som reduserer avfall, forbedrer ressursutnyttelsen og minimerer miljøpåvirkningen.

Belysning kan også ha en betydelig innvirkning på menneskers trivsel og helse. Gjennom smarte belysningsløsninger som tar hensyn til døgnrytme og ergonomiske faktorer, kan vi skape bærekraftige og sunne innendørs miljøer. Ved å forbedre arbeidsforholdene, øke produktiviteten og fremme trivsel, kan belysning bidra til å bygge et mer bærekraftig samfunn både på individnivå og samfunnsnivå.

Ved å stadig utforske og implementere nye metoder, teknologier og innovative løsninger, streber vi etter å være en pådriver for positiv endring. Vi er dedikert til å bidra til et bedre og mer bærekraftig samfunn for alle gjennom våre belysningsløsninger og vår forpliktelse til å være en ansvarlig aktør i bransjen.

Åpenhetsloven

Som medlem av Etisk Handel Norge har Norlux/Inlys en forpliktelse til å aktivt arbeide med aktsomhetsvurderinger for å sikre en bærekraftig forretningspraksis.

Vi følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, samt OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming som bidrar til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø, både internt i vår egen virksomhet og gjennom hele leverandørkjeden. Vi forventer også at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming og tar ansvar for bærekraftige praksiser.

Innsamling og gjenvinning


De fleste land har regler for riktig innsamling og miljøvennlig behandling av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall). Disse reglene omhandler innsamling, behandling, avfallshåndtering og finansiering. De gjelder både for avfall fra husholdninger (som kan ende opp i kommunale avfallssystemer) og avfall fra andre brukere, som næringsdrivende.

Norlux/Inlys følger lokal lovgivning og tar ansvar for å samle inn produkter de har solgt på markedet i Norge. Disse produktene kan identifiseres ved riktig avfallssymbol som er plassert på utstyret. Norlux/Inlys oppfyller alle forpliktelser i henhold til WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) og tilsvarende bestemmelser for ikke-EU-land, i samsvar med nasjonal lovgivning. I Norge er dette spesifisert i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) fra 2004-06-01, nr. 930, med senere endringer.

Ifølge nasjonal lovgivning tar Norlux/Inlys imot produkter de har solgt etter 13. august 2005, som kan identifiseres med riktig avfallssymbol på utstyret. De tar også imot produkter de har solgt før 13. august 2005, når de blir erstattet av et tilsvarende produkt eller et produkt med samme funksjon. Norlux/Inlys tilbyr en returordning i samsvar med RENAS’ (Returordning for elektronikkavfall i Norge) betingelser for innsamling av utrangert utstyr fra bedrifter. Mer informasjon om dette finnes på RENAS’ nettsider.

Elektriske og elektroniske produkter er merket med et overkrysset avfallsbeholder-symbol, som betyr at de ikke skal kastes i restavfallet. EE-avfall skal ikke blandes med annet avfall, men leveres tilbake til en forhandler eller et kommunalt mottak. Alternativt kan kommunens innsamlingsordning benyttes, for eksempel ved bruk av en «rød boks» hvis en slik ordning finnes. Gjennom sitt medlemskap i RENAS, er Norlux/Inlys en del av en ordning som sikrer at forbrukere kan levere EE-avfall kostnadsfritt.

Din handlekurv